ROK esitas vasturääkivad põhjendused enda otsusele

ROK-i peakontor Šveitsis Lausanne'is
ROK-i peakontor Šveitsis Lausanne'is Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) avaldas neljapäeval oma kodulehel usutluse, milles ROK-i esindaja vastab mitmetele Ukraina sõja ning Venemaa ja Valgevene sportlastega seotud küsimustele. ROK-i vastustes on aga omajagu vasturääkivusi.

Järgnevalt väljavõte ROK-i kodulehel avaldatud küsimustest ja vastustest.

Miks ei saa ROK Venemaa ja Valgevene sportlaste keeldu teadmata ajani pikendada? Miks kaalub ROK nüüd oma soovituste muutmist?

1. veebruaril 2023 andsid kaks ÜRO inimõiguste nõukogu eriraportööri (eriraportöör kultuuriliste õiguste valdkonnas ja eriraportöör rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse kaasaegsete vormide kohta) välja pressiteate, milles öeldakse: "ÜRO eksperdid kiidavad Rahvusvahelist Olümpiakomiteed, et see kaalub võimalust lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda rahvusvahelistel spordivõistlustel neutraalsete sportlastena. Nõuame tungivalt, et ROK võtaks vastu otsuse selles suunas ja läheks veelgi kaugemale, tagades, et ühtegi sportlast ei diskrimineeritaks tema rahvuse alusel. Mõistame soovi toetada Ukraina sportlasi ja Ukraina olümpiakogukonda, kes koos kõigi teiste ukrainlastega kannatavad kohutavalt sõja tõttu. Kuid olümpiakomiteel ja laiemalt olümpiakogukonnal on ka tungiv kohustus järgida olümpiaharta ja laiemalt rahvusvahelisi inimõiguste norme, mis keelavad diskrimineerimise. Kui riigid eiravad nii jultunult inimõigusi, on meil suurem kohustus seista meie ühiste väärtuste eest," seisis ÜRO avalduses.

Kaks eriraportööri kirjutasid juba möödunud aasta septembris ROK-ile, et "väljendada tõsist muret seoses soovitusega keelata Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud, näiteks kohtunikud, põhimõtteliselt rahvusvahelistelt võistlustelt üksnes nende rahvuse alusel. See tõstatab tõsiseid küsimusi mittediskrimineerimise kohta."

Ka rahvusvaheline üldsus toetab laialdaselt ühendavat olümpiamängude missiooni. Selles osas paistab silma 1. detsembril 2022 ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud resolutsioon "Sport kui säästva arengu võimaldaja" (A/77L.28). Selles resolutsioonis tunnistatakse, et "suuri rahvusvahelisi spordiüritusi tuleks korraldada rahu, vastastikuse mõistmise ja rahvusvahelise koostöö, sõpruse ja sallivuse vaimus ning ilma igasuguse diskrimineerimiseta, ning et selliste ürituste ühendavat ja lepitavat iseloomu tuleks austada."

Resolutsioonis tunnustatakse konkreetselt "olümpiahartat ja seda, et igasugune diskrimineerimine on vastuolus olümpialiikumisse kuulumisega". Selle resolutsiooni võtsid konsensuslikult vastu kõik ÜRO liikmesriigid, sealhulgas Ukraina ja Venemaa valitsused.

Need kaks põhjust - ÜRO resolutsioon ja mure diskrimineerimise pärast - olid olümpiakohtumise ja sellele järgnenud konsultatsioonikutsete peamiseks ajendiks.

Olümpiakohtumisel ja konsultatsioonidel sportlaste esindajate, ROK-i liikmete, riiklike olümpiakomiteede ja rahvusvaheliste föderatsioonide esindajatega kinnitasid osalejad oma pühendumust olümpiaharta ja olümpialiikumise ühendava missiooni suhtes. Need väärtused moodustavad olümpialiikumise olemasolu põhjuse: ühendada kogu maailma rahumeelses võistluses.

Varasemalt on olnud pretsedente, kui olümpiamängudelt on jäetud välja riike. Näiteks Lõuna-Aafrika Vabariik 1970. ja 1980. aastatel.

Praegu ei ole ÜRO sanktsioone Venemaa ega Valgevene vastu kehtestanud. Lõuna-Aafrika väljajätmine põhines ÜRO sanktsioonidel. Lõuna-Aafrika spordis praktiseeriti samuti apartheiidi. Need ÜRO sanktsioonid kehtisid kõigi eluvaldkondade suhtes. ROK järgis selle otsusega ÜRO-d. Loomulikult järgib ROK alati ÜRO sanktsioone, ka praegu. Selliste sanktsioonide tõttu ei saa me praegu toetada mitmete rahvuslike koondiste sportlasi.

Olümpialiikumises on erinevaid seisukohti edasise tegevuse kohta. Kuidas suhtute teie eriarvamustesse?

On loomulik, et on eriarvamusi, mis tulevad peamiselt Ukraina naaberriikidest, arvestades nende delikaatset olukorda, kuid ROK-il on täielik toetus rahvusvahelistelt alaliitudelt, nende katusorganisatsioonidelt (Rahvusvaheliste Suveolümpiaföderatsioonide Assotsiatsioon (ASOIF)), riiklikelt olümpiakomiteedelt, sealhulgas kõigilt viielt kontinentaalselt assotsiatsioonilt (Aafrika olümpiakomiteede assotsiatsioon, Euroopa olümpiakomiteed, Aasia olümpiakomitee, Okeaania riiklikud olümpiakomiteed ja Pan-Am spordikomitee) ning riiklike olümpiakomiteede assotsiatsioonilt (ANOC), mis esindab kõiki 206 riiklikku olümpiakomiteed.

Milline on teie kommentaar Ukraina ametnikele, kes süüdistavad ROK-i sõja ja tapmise toetamises?

ROK lükkab mõnede Ukraina ametnike poolt tehtud laimavad avaldused kõige karmimalt tagasi. Need on täiesti vastuvõetamatud ega saa olla aluseks ühelegi konstruktiivsele arutelule.

Kas ROK-i president Thomas Bach kavatseb vastata Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kutsele minna rindele?

ROK-i president külastas Ukrainat 2022. aasta suvel Ukraina olümpiakomitee kutsel. Selle visiidi jooksul kohtus Bach sõjas kannatada saanud sportlastega, oli tunnistajaks hävinud spordiinfrastruktuurile ja kohtus ka president Zelenskiga. Pärast visiiti jätkusid nende mõttevahetused telefoni teel. Praegu ei ole kavas uut Ukraina visiiti.

Mitmed Ukraina sportlased on selles sõjas hukkunud, kuidas te seda kommenteerite?

ROK-il on sügavalt kurb kuulda hukkunud Ukraina olümpiakogukonna liikmetest. ROK avaldab oma siirast kaastunnet nende perekondadele ja sõpradele ning Ukraina rahvale.

Mõned tunnid pärast sõja algust 24. veebruaril 2022 võttis ROK väga kindla sõjavastase seisukoha. ROK mõistis sõja teravalt hukka ning kehtestas sanktsioonid Venemaa ja Valgevene riikide ja valitsuste vastu. ROK on sellele seisukohale jäänud kindlaks siiani. Ja seda seisukohta juhib solidaarsus Ukraina olümpiakogukonnaga, mida olümpialiikumine on toetanud sõja algusest peale ja toetab seda ka edaspidi.

Kas praegused arutelud tähendavad, et ROK lubab 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele Venemaa ja Valgevene passiga sportlasi?

See on ennatlik järeldus. Venemaa või Valgevene passiga sportlaste osalemise kohta Pariisi 2024. aasta olümpiamängudel ei ole veel otsust langetatud. Arutelu all on nende osalemine rahvusvahelistel võistlustel Aasias eelseisval suvespordihooajal. Üheski ROK-i poolt avaldatud dokumendis ei leia viiteid Venemaa või Valgevene passiga sportlaste osalemisele Pariisi 2024. aasta olümpiamängudel. Ukraina sportlaste puhul on aga olemas täielik kohustus teha kõik solidaarsuspüüdlused, et Ukraina koondise tugev meeskond osaleks Pariisis 2024. ja Milanos 2026. aastal.

See tähendab, et 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel võivad potentsiaalselt võistelda ka Venemaa ja Valgevene sportlased?

Me ei saa selle küsimuse üle spekuleerida, teadmata isegi, kas ja kuidas esimene samm astutakse. Kuid üks asi on väga selge: me ei räägi Venemaa või Valgevene sportlastest, vaid neutraalsetest sportlastest, kes järgivad meie poolt seatud rangeid tingimusi, sealhulgas ei samastu oma riigi ja rahvuskoondisega üldse ning järgivad täielikult dopinguvastaseid eeskirju.

Kes vastutab selle väljaselgitamise eest, kas Venemaa või Valgevene sportlane toetab sõda aktiivselt? Millised on kriteeriumid selle määramiseks?

Praegu on käimas osalemistingimuste esmase kontseptsiooni uurimine. Ühtegi otsust ei ole veel langetatud. Kõik üksikasjad tuleb välja töötada ja otsustada. Praegu on ennatlik sellele küsimusele vastata.

ROK ütleb, et sportlased osalevad "neutraalsete ja individuaalsete" sportlastena. Kuidas saab see mõiste kehtida võistkonnaspordi puhul?

See on osa praegu toimuvatest aruteludest. Selge on aga see, et neutraalsed sportlased ei tohi end seostada oma riigi lipu, hümni, värvide või olümpiakomiteega.

Millal langetatakse otsus Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise kohta 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel ja enne seda olümpia kvalifikatsioonivõistlustele pääsemise osas?

ROK jätkab kontseptsiooni uurimist kahepoolsete konsultatsioonide teel iga rahvusvahelise föderatsiooniga, kes on oma rahvusvaheliste võistluste ainuõiguslikuks korraldajaks. Täpsemad üksikasjad ja ajakava saab määratleda alles pärast neid konsultatsioone.

Mis saab Venemaa ja Valgevene sportlastest, kes on juba kvalifikatsioonist ilma jäänud?

Mõned kvalifikatsioonivõistlused on mitmel alal juba toimunud. ROK ei palu spordiorganisatsioonidel kohandada oma kvalifikatsioonisüsteeme tagantjärele, et eraldada lisakvoote Venemaa või Valgevene passiga sportlastele, kes on sõja tõttu kvalifikatsioonivõimalustest ilma jäänud.

Toimetaja: ERR Sport

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: