Tantsutüli osapooled rääkisid "Spordipühapäevas" suud puhtaks

Foto: Anna Aurelia Minev/ERR

Rahvusvaheline Tantsusspordi Föderatsioon (WDSF) jättis möödunud nädalal toimunud üldkoosolekul lõplikult jõusse juhatuse otsuse arvata liikmete seast välja Eesti Tantsuspordi Liidu, kelle asemel sai täisliikmeks Eesti Tantsuspordi Ühendus. Vikerraadio saates "Spordipühapäev" selgitasid asjaosalised WDSF-i otsusest tulenevaid järgmiseid samme ning hindasid Eesti tantsuspordi hetkeseisu.

Eesti tantsuspordikogukonna sisetülid jõudsid laiema avalikkuse ette paar aastat tagasi. Pinged olid hakanud tõsisemalt kuhjuma alates 2018. aastast. Mitmed tantsuvaldkonnas tuntud inimesed sattusid konflikti pikaaegse rahvusliku alaliidu ehk Eesti Tantsuspordi Liiduga.

Probleemidele lisandus ka rahvusvaheline mõõde. 2021. aastal arvas ülemaailmse organisatsiooni ehk Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni presiidium Eesti Tantsuspordi Liidu pseudoklubide pidamise, kummituspaaride kasutamise ja kohtunike mõjutamise eest oma liikmete seast välja. Neid etteheiteid tehti Eesti Tantsuspordi Liidule kodumaalt juba varasemalt, pikalt käsitles teemat 2020. aastal ETV saade "Pealtnägija".

Eesti Tantsuspordi Liit ei leppinud enda väljaviskamisega ja esitas Rahvusvahelisele Tantsuspordi Föderatsioonile otsuse kohta kaebuse, mida pidi arutama üldkoosolekul. Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni erakorraline üldkoosolek panigi Eesti Tantsuspordi Liidu väljaviskamise küsimuse lauale eelmise nädala lõpus. Üldkoosolek otsustas, et kaebust ei rahuldata ja Eesti Tantsuspordi Liidu väljaarvamise otsust ümber ei vaadata.

Lisaks tegi aga Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni presiidium veel ühe Eestit puudutava tähtsa otsuse. Oma liikmeks võeti vastu Eestis siinse tantsuelu organiseerimise alternatiivina loodud Eesti Tantsuspordi Ühendus. Seega, rahvusvahelises alaliidus asendus üks Eesti-sisene spordialaliit teisega. Olukord, mis Eesti spordi kontekstis näib üsna pretsedenditu.

Nii-öelda vana alaliidu ehk Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liige Ivo Kappet arvab aga jätkuvalt, et Eesti Tantsuspordi Liit on Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni liige. Juhan Kilumets uuris, miks?

"Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni ehk WDSF-i kõige kõrgem organ on üldkoosolek. Seal vastu võetud otsus ütles väga selgelt, et Eesti Tantsuspordi Liitu välja ei arvatud ja seda väga lihtsalt põhjusel - ei saadud kokku selleks vajalikku kahe kolmandiku häälteenamust. Möödunud nädala otsust saab vaadata ainult nii, et WDSF-i juhatus on ilmselgelt rikkumas enda põhjakirja ja ka Šveitsi seadusi," selgitas Kappet.

Millised on Eesti Tantsuspordi Liidu järgmised sammud? "Meieni jõudis kolmapäeval informatsioon, et WDSF võttis uue liikmena vastu Eesti Tantsuspordi Ühenduse. Eelmisel reedel esitasime Šveitsi kohtusse hagi WDSF-i juhatuse tegevuse vastu. Olen üsna veendunud, et kui vaadata kõiki fakte, siis saame kohtult õiglase vastuse ehk meie liikmesus taastatakse."

Mis on WDSF-i huvi Eesti Tantsuspordi Liidu kiusamiseks? "Seda kaugemat huvi peab küsima juhatuse liikmete endi käest, sest Eesti Tantsuspordi Liit arvati välja juhatuse otsusega ja meie kõigest apelleerisime üldkoosolekul juhatuse otsust. Miks põhikirja tahtlikult rikutakse seisneb võib-olla selles, et juhatus ei suuda tunnistada kaks aastat tagasi tehtud vale otsust. Välja toodud argumentide vastu pole mitte ühtegi paika pidavat tõendit. Kogu nende tegevus põhineb ainult kuulujuttudel ja oletustel. Usun, et mingi hetk võib sellesse sekkuda ka ROK (rahvusvaheline olümpiakomitee - toim)."

Alternatiivse Eesti-sisese tantsuorganisatsiooni ehk Eesti Tantsuspordi Ühenduse asepresident Martin Parmas arvab, et võimalikust kohtuteest hoolimata on Eesti tantsusport viimaste otsuste valguses teel segaduste ajast välja.

"Eelmisel kolmapäeval ehk 30. oktoobril pandi meie (Tantsuspordi Ühenduse - toim) liikmesus erakorralisel koosolekul hääletusele. Kõik liikmed said anda oma hääle - kas toetada presiidium otsust või kuulata Eesti Tantsuspordi Liidu palvet ja mitte toetada. Meie jaoks positiivselt läkski nii, et valdav enamus liikmetest toetas presiidiumi endist otsust," avaldas Parmas.

Muuhulgas võeti Eesti Tantsuspordi Ühenduse organisatsiooni täisliikmeks. "Meil on selle üle väga-väga hea meel. Kui tavaliselt liigub WDSF-is see ratas väga-väga aeglaselt, siis pärast EGM-i otsust, kus Eesti Tantsuspordi Liit lõplikult välja hääletati, toimus koheselt presiidiumi istung ja seal võeti Eesti Tantsuspordi Ühendus täisliikmena vastu. Kui praegu minna WDSF-i kodulehele ja lahti võtta täisliikmete nimekiri, siis seal on Eesti ilusti olemas ja kannab Eesti Tantsuspordi Ühenduse nime."

Kuidas suhtub tekkinud olukorda Eesti spordi katuseorganisatsioon ehk Eesti Olümpiakomitee? Praegune asjade seis, kus Eestis on samal spordialal tegutsemas justkui kaks paralleelset alaliitu, ei tohiks ju EOK-d rahuldada. Oma mõtteid jagab EOK peasekretär Siim Sukles.

"Erinevate tantsuorganisatsioonide tüli on kestnud juba kaks-kolm aastat. Oleme kogu aeg olnud ühenduses mõlema osapoolega ja ka WDSF-iga. Aastate jooksul on meie ainsaks tingimuseks olnud, et sportlast ei tohi karistada ehk sportlane peab saama võistelda. Võimalik, et sportlaste vaatepunktist pole kõik läinud nii nagu WDSF või mõlemad Eesti organisatsioonid on meile lubanud, aga eelmisel nädalal tuli uudis, et üks heideti WDSF-ist välja ja teine võeti asemele.

Tean, et välja visatud alaliit tahab kindlasti kohtusse minna, aga uus alaliit ütleb, et selleks pole põhjust. Algab selline traditsiooniline juriidiline vaidlus. Meie huvi on endiselt see, et sportlased saaksid kvalifitseeruda Pariisi olümpiamängudele. Oleme aastate jooksul eraldi toetanud mõningaid sportlasi, aga veelkord, sportlane ei tohi olla karistatud või alandatud, kui lipsud omavahel vaidlevad," lisas Sukles.

Suklese sõnul saab EOK juriidiliselt teha liikmevahetuse alles järgmisel aastal toimuval EOK üldkoosolekul. "Tahame WDSF-ist ja alaliitudest saada ametlikke pabereid. Nende omavaheline vaidlus peaks kõige hiljem lõpplahenduseni jõudma 2023. aasta aprilliks, sest liikme vahetust saame teha alles tuleva aasta maikuus."

EOK on üritanud tülis olevaid osapooli lepitada. "Oleme mõlemale osapoolele andnud võimaluse ja suhelnud ka WDSF-iga. Rõhutan veelkord, et meie jaoks on kõige tähtsam, et sportlased saaksid probleemideta rahvusvahelistel võistlustel ja tiitlivõistlustel osaleda."

Martin Parmas ütleb, et Eesti tantsuspordi kogukond pole niivõrd palju kaheks lõhenenud nagu avalikkus võib arvata. Nimelt asub valdav osa klubisid ja tantsurahvast tema hinnangul selgelt Eesti Tantsuspordi Ühenduse selja taga.

"Eesti tantsusportlased on enamjaolt koondunud Eesti Tantsuspordi Ühenduse taha. See on aastatepikkuse töö tulemus. Eelmise aasta lõpus astusid väga paljud tantsuklubid Eesti Tantsuspordi Liidust välja, teadmata, mida WDSF otsustab. Aga kuna oli probleeme treenerikutsetega, pearahadega ja veel mitmete asjadega, siis mingil hetkel sai kõigil Eesti Tantsuspordi Liidu suhtes mõõt täis. Eesti Tantsuspordi Ühendus ootab enda ridadesse kõiki klubisid. Selline info, et mõned tantsuklubid pole Eesti Tantsuspordi Ühendusse oodatud ei vasta tõele," kommenteeris Parmas.

Juhan Kilumets uuris Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liikmelt Ivo Kappetilt, miks on klubid sellest organisatsioonist nii-öelda ümber kolinud Eesti Tantsuspordi Ühendusse.

"Julgen arvata, et Eesti tantsusport on sel teemal pooleks. See on puhas isikute vaheline konflikt. Vaadates tagasi kolme aastakümne pikkusele ajaloole, siis iga natukese aja tagant on tekkinud erinevad konfliktid erinevate isikute vahel. Aja möödudes on need konfliktid rahunenud ja on ühiselt edasi mindud, aga seekord on kahetsusväärselt meie sisetüli viidud rahvusvahelise alaliidu ette, esitatud valeinformatsiooni ja soovitud erapoolikut suhtumist, mida ka saavutati.

Leppimine riigisiseselt ongi väga raske, eriti kui rahvusvaheliselt on võetud seisukoht, et ühte osapoolt hakatakse rohkem toetama kui teist. See on täiesti erakordne olukord terves tantsuspordis üle maailma," märkis Kappet.

Kuigi ka Martin Parmas on kuulunud nii-öelda vana alaliidu ehk Eesti Tantsuspordi Liidu juhatusse, otsustas ta sellest rollist ühel hetkel loobuda. Endine Eesti Tantsuspordi Liidu president Aune Past on praegu Eesti Tantsuspordi Ühenduse auliige. Eesti Tantsuspordi liidu tegevusele on Parmasel viimaste aastate, sealhulgas koroona-kriisi aegade puhul selgeid etteheiteid.

"Ütlen otse välja, et neid sigadusi oli koroona-kriisi ajal ikkagi väga palju. Minul oli kultuuriministeeriumiga metsik kirjavahetus, et miks meie maailma edetabeli esimene ja teine paar ei kuulu Eesti koondisesse või miks nad ei tohi treenida. Selle üle otsustas Eesti Tantsuspordi Liidu juhatus. Selliseid räigeid möödalaskmisi oli ikka väga palju.

Koroona-kriisi ajal korraldasime järjepidevalt kõikidele klassidele võistlusi, et tantsusporti kuidagi üleval hoida ja mitte jääda käed rüpes istuma ja ootama. Tänaseks on näha, et Eesti Tantsuspordi Liidu võistlustel on igav liiv ja tühi väli. Kui kohalikud meistrivõistlused koosnevad vaid mõnest paarist, siis mis meistritiitel see on? Mis kaalu see tiitel omab?

Mõte Eesti Tantsuspordi Ühenduse puhul oligi see, et meil oleks laiapõhjaline juhatus, kus kõik saavad oma sõna sekka öelda. Et poleks kedagi, kes üksinda otsustaks kõike. Meil on oma karikavõistluste süsteem, anname välja aasta parimate karikaid, kvaliteetne struktuur ning suurte tantsuklubide toetus. Eesti Tantsuspordi Ühendusse kuuluvad tantsijad on rahvusvahelistelt võistlustelt naasnud väga heade tulemustega, sealhulgas ka tiitlivõistlustelt. Meil on ka palju rahvusvahelist litsentsi omavaid kohtunikke," nentis Parmas.

Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liige Ivo Kappet väidab asjadele oma perspektiivi andes, et paljud süüdistused, mida Eesti Tantsuspordi Liidule ka rahvusvahelise alaliidu poolt esitatud on, ei pea paika. Ta leiab, et Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni instantsid ei pruugi olla usaldusväärsed.

"Kui WDSF sekkus 2019. aastal meie siseasja, siis hakkas seda tüli uurima toonane asepresident õigusalal. Tänaseks on see mees Šveitsi õigussüsteemis kriminaaluurimise all. Milline on sellise inimese uurimise väärtus?"

Nagu ütles ka EOK peasekretär Siim Sukles, siis segases seisus ei sportlased jääda kannatajaks. Kui vaadata praktilise elu peale, siis kuidas on Eesti tantsusport üldse ellu jäänud, kui palju kannatanud ja kuidas hakkama saanud olukorras, kus ühelgi rahvuslikul alaliidul pole vahepeal poolteist aastat olnud rahvusvahelise alaliidu liikmestaatust? Vastab Ivo Kappet.

"Sportlased on kannatanud, aga eks sportlased saavad ka probleemidest üle. Nad on võitlejad. Viimased aastad on möödunud keeruliselt, meie sportlaste osalemist mistahes tiitlivõistlustel on otsustanud Hispaanias elav venelane, kes ei tea Eesti tantsuspordist mitte midagi. Tema otsustab, kes on vääriline Eesti esindama. Oleme pidanud temaga sel teemal suhtlema, lapsevanemad on pidanud temaga suhtlema ja kaebusi on esitatud isegi ROK-i. Tean, et ka EOK spordidirektor on temalt uurinud, mis alusel Eesti tantsijaid valitakse. Ühtegi vastust pole tulnud."

Eesti Tantsuspordi Ühenduse asepresident Martin Parmas: "Kohe kui presiidium Eesti Tantsuspordi Liidu ühehäälselt välja heitis, hakkas ajutiselt Eesti tantsijate litsentsi haldama WDSF. See tähendab, et kõik tiitlivõistluste nominatsioonid liikusid läbi WDSF-i, sest Eestil polnud täisliiget. Tantsijatele, treeneritele ja klubidele oli selge, et kõik valikud langetatakse MK-sarja edetabeli alusel, mis on väga hea süsteem. Sportlased pidid osalema vähemalt neljal Euroopa MK-etapil, koguma nendelt punkte ja jõudma kahe parima Eestist pärit paari hulka. Seejärel avaldati nomineeritud viis-kuus nädalat enne tiitlivõistlust.

Eesti Tantsuspordi Ühendus loomulikult korraldab Eesti meistrivõistlusi, juriidiliselt korraldame neid Eesti Tantsuspordi Ühenduse meistrivõistluste nime all. Sportlastele, treeneritele ja lapsevanematele oleme seda erinevust selgitanud. Paraku need võistlused ei andnud eelnevatel aastatel MM-i piletit, sest tiitlivõistluste piletid tulid ikkagi läbi WDSF-i. Nüüd, kui oleme WDSF-i täisliige, saame järgmisel aastal taotleda MK-etapi korraldusõigust ja meil on võimalik saata oma meistreid rahvusvahelistele tiitlivõistlustele."

Parmas ütleb kokkuvõtteks, et nüüd, kus Eesti Tantsuspordi Ühendus Rahvusvahelisse Tantsuspordi Föderatsiooni kuulub, läheb elu lihtsamaks ja alaliit saab aidata ja hea seista oma sportlaste, treenerite ja kohtunike eest.

Noorte tantsijate seis on Eestis Parmase hinnangul segastele aegadele vaatamata päris hea. Uue positiivse impulsi on andnud ka saade "Tantsud Tähtedega".

Anname käsitluse lõpetuseks sõna tantsutreenerile ja Respect Tantsukooli eestvedajale Marko Mehisele. Olgu öeldud, et Mehine kuulub selles konfliktis Eesti Tantsuspordi Ühenduse toetajate hulka.

"See, mis meil siin vahepeal on liitude vahel juhtunud, on loomulikult probleemiks, aga tänaseks mulle tundub, et probleemid hakkavad lahenema ja tantsusport on Eestis taas populaarsust kogumas. Loomulikult oleme selle keerulise perioodi tõttu kaotanud mitmeid tasemel tantsijaid, kes otsustasid oma karjääri lõpetada. Loodetavasti suudame tänu "Tantsud Tähtedega" saatele ja tüli lõpplahendusele tantsijaid tagasi meelitada."

Toimetaja: ERR Sport

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: